JACKAL SOLID

JACKAL SOLID

JACKAL SOLID jest systemem mieszalniczy do wytwarzania kolorów gładkich, niemetalizowanych przeznaczonych do:

  • car refinishu,
  • przemysłu,
  • żeglugi morskiej,
  • lotnictwa.

W zależności od wybranej żywicy (dostępność kilkunastu opcji) istnieje możliwość zrobienia koloru w: akrylu, poliakrylu, poliuretanie, syntetyku, epoksydzie oraz w innych wybranych rodzajach specjalistycznych żywic.

Wszystkie kolory mogą być wytwarzane przy zredukowanym wpływie na środowisko naturalne, a pigmenty są wolne od ołowiu, chromu, bromu, kadmu, fosforanów. Zawartość substancji lotnych (V.O.C.) zredukowano i wynosi ona obecnie poniżej 420 dla lakierów gładkich niemetalizowanych przeznaczonych do renowacji samochodów.
System JACKAL składa sie z 23 past pigmentowych, 2 baz metalicznych, 2 past obniżających VOC – BIAŁEJ I CZARNEJ.
Można również stworzyć wyłacznie system JACKAL RAL który składa się z 10 past pigmentowych.

Wyszukiwanie kolorów  w systemie JACKAL odbywa się za pomocą programu IVAT ColorSystem, a nowe kolory dodawane są każdego miesiąca. W programie tym możliwe będzie określenie VOC dla każdego rodzaju lakieru i koloru.

Pliki do pobrania: